Polityka prywatności

Informuję, że strona:

  • posiada wtyczkę Google Analitycs
  • dostarczana jest przy użyciu Cloudflare
  • uruchomiona jest na prywatnym serwerze

Cloudflare jest mechanizmem pośredniczącym w dostarczaniu strony. Jego działania polega posiadaniu kopii zawartości strony i bycie serwerem web dla przeglądającego stronę. Okres, z jakiego dane są dostępne do wglądu, wynosi 1 miesiąc.

Google Analitycs przetwarza dane dotyczące odwiedzin i użytkowników. Okres przechowywania danych przez Google Analitycs wynosi 26 miesięcy.

Kontakt do spraw związanych z przetwarzaniem danych: [email protected].


Privacy policy

I would like to infom that page:

  • has Google Analitycs plugin
  • is provided with Cloudflare
  • runs on private server

Cloudflare is middleware for page distribution. It caches content of page and is a web server for viewer. Period of available of data is 1 month.

Google Analitycs processes data related to views and users. Period of storing data by Google Analitycs is 26 months.

Contact for cases related to processing data: [email protected].

This website uses cookies | Ta strona używa ciasteczek | Privacy policy | Polityka prywatności | a466f942