Polityka prywatności

Informuję, że strona:

  • posiada wtyczkę Google Analitycs
  • dostarczana jest przy użyciu Cloudflare
  • uruchomiona jest na serwerze web

Logi serwera web zawierają informacje o adresie IP, dacie i godzinie wejścia, link odwiedzanej strony oraz podstawowe informacje o przeglądarce. Logi przechowywane są przez 52 dni.

Cloudflare jest mechanizmem pośredniczącym w dostarczaniu strony. Jego działania polega posiadaniu kopii zawartości strony i bycie serwerem web dla przeglądającego stronę. Okres, z jakiego dane są dostępne do wglądu, wynosi 1 miesiąc.

Google Analitycs przetwarza dane dotyczące odwiedzin i użytkowników. Okres przechowywania danych przez Google Analitycs wynosi 26 miesięcy.

Kontakt do spraw związanych z przetwarzaniem danych: [email protected].


Privacy policy

I would like to infom that page:

  • has Google Analitycs plugin
  • is provided with Cloudflare
  • runs on web server

Web server logs contain information about IP address, date and time of entry, link of viewed page and basic information about browser. Logs are stored for 52 days.

Cloudflare is middleware for page distribution. It caches content of page and is a web server for viewer. Period of available of data is 1 month.

Google Analitycs processes data related to views and users. Period of storing data by Google Analitycs is 26 months.

Contact for cases related to processing data: [email protected].

This website uses cookies | Ta strona używa ciasteczek | Privacy policy | Polityka prywatności | f0af3f22