Kontakt

Mail

Przez maila [email protected].

Do zaszyfrowania wiadomości do mnie, użyj mojego klucza publicznego GPG.

Klucz możesz pobrać lokalnie:

curl https://keybase.io/pawelsuder/pgp_keys.asc | gpg --import

Możesz także napisać do mnie przez keybase.io.

This website uses cookies | Ta strona używa ciasteczek | Privacy policy | Polityka prywatności | a466f942